Åndelige behov

KFH ønsker å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters, klienters og brukerens åndelige behov. KFH finnes for helsearbeideren som ser at mennesket består både av ånd, sjel og legeme.

KFH kan tilby
  • Presentasjon fra forskning om åndelig omsorg.
    Tema: «Nøkler til åndelig omsorg»

  • Foredrag og gruppearbeid med fokus på egen livsyns-/troshistorie

Erfaring viser at bearbeiding og bevisstgjøring i eget liv øker kompetansen til å kunne yte åndelig omsorg. Dette foredraget og gruppearbeidet legger til rette for en slik bearbeidingsprosess.

Presentasjonen, foredraget og gruppearbeidet tar ca 2-3 timer og passer for helsearbeidere generelt.
Ta kontakt med KFH om dere ønsker å vite mer om dette tilbudet.
Vi kommer gjerne på besøk. Informasjon vil komme på nettsiden når vi planlegger et arrangement med dette tema på et sentralt sted.

Artikler og bøker

Den Åndelige Dimensjonen i Sykepleien- Kristina Berg Torskenæs sin doktorgrad.
Vedlagt ligger et sammendrag  på norsk  for den som er interessert.
Fil Sammendrag av Kristina Berg Torskenæs sin doktorgrad, norsk.docx
Selve avhandlingen er på engelsk. Den kan kjøpes ved å kontakte KFH. 
Les mer: klikk her

Fonn, Marit, (2015), Liv Skomakerstuen Ødbehr vil ha åndelige sykepleiere.
Sykepleien. 8:17. Norsk Sykepleierforbund.

Moene Kuve.B, & Bjørvatn.L, (2015) Åndelig omsorg er en del av sykepleien.
Sykepleien. 9:56-58. Doi:10.4220 / Sykepleiens.2015.55165. Norsk Sykepleierforbund.

Schmidt, Heidi. (2015). Har du tid til det da?
Sykepleien. 10:77. Norsk Sykepleierforbund.

Dahle, Sølvi & Torgauten, Tor Ivar. (2010). Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse:
Rettigheter og tilrettelegging.
Universitetsforlaget.
Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger kan ivareta retten til tros- og livssynsutøvelse.

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn.
Veiledningshefte utgitt av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Kirkerådet for den norske kirke i samarbeid med Helsedirektoratet, Divisjon primærhelsetjenester. November 2013.
Kan lastes ned fra nettstedet: www.deltakelse.no

Schmidt, H. (2009). Har du tid til det, da?: om åndelig omsorg i sykepleien. Folio Forlag
Revidert utgave: (2014). Fagbokforlaget.
Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger.

 I vedlegget finner du en kvalitetsprosedyre som de bruker på Heidi Schmidt sin arbeidsplass for å ivareta brukerne sine åndelige behov.