Bønn i KFH

Bønn er noko av det mest sentrale i KFH. Foreningen har forma sine formål i tre punkt, og i punkt 1b står det:
«Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for å be for sine arbeidsplasser». KFH sitt motto: «Dere er verdens lys, dere er jordens salt»
Vår drøm er at det skal finnes bønnegrupper på hvert eneste sykehus og institusjon over hele landet.

Gjennom forbønn kan me ha innflytelse på vårt helsevesen. Som salt kan me hindra forråtnelse, og ikkje minst kan me be om at dei kristne verdiane på ny kan gjennomsyra våre sjukehus og institusjonar. Me kan be for pasientane og helsearbeidarane i deira kvardag.KFH har utarbeidd ein bønnefoldar med sentrale bønneemne  som det er viktig å be for jevnleg.

KFH er tilknytta eit nordisk og eit internasjonalt bønnenettverk  via  «Healthcare Christian Fellowship International» - HCFI.
Den som ynskjer det, får  tilsendt ein månadleg nordisk bønnestafett.
Eit internasjonalt bønnedokument, «Trumpet Call» vert gitt ut kvar andre månad.

Kvart år i starten av januar vert det arrangert ei europeisk bønneveke.

Hvordan danne bønnegruppe?

Vi i KFH har en drøm om at det skal finnes helsearbeidere som samles til bønn for hvert eneste sykehus og institusjon i landet vårt. Vi tror at Gud kaller oss til å be for våre arbeidsplasser og helsesektoren.

Er du en av dem som kjenner på en dragning til å be for dine kollegaer, pasienter og arbeidssted, be Gud lede deg til en annen kristen på ditt arbeidssted som ønsker det samme. Om du ikke finner noen, be om at Gud må gi deg en. Be om tålmodighet og styrke fra Gud til du opplever bønnesvaret. Ikke gi opp!

Hvordan, hvor og når skal dere samles?

Finn ut det som er mest praktisk og tar minst tid. Poenget er regelmessig bønn. Hva med å møtes en time før eller etter arbeid en gang for uka? Kanskje kan dere få låne et rom på arbeidsstedet eller bruke kapellet om det finnes. Det går også an å møtes i hjemmet eller i et menighetshus/bedehus i nærheten.

Vi i KFH ønsker å registrere bønnegrupper som dannes, så ta gjerne kontakt med oss når du har startet, men også før om du trenger hjelp til å komme i gang.

Vi inviterer deg også til å bli medlem i KFH.
 

Bønn

 
1 Start 2 Ferdig
Har du noe du ønsker vi skal be for? Det kan være personlige, jobbrelaterte eller generelle bønneemner for helsevesenet som ligger deg på hjerte. Enkeltpersoner og bønnegrupper vil ta bønneemnene med i bønn. Det er også mulig å videresende bønneemner til «Nordisk bønnestafett» og «Trumpet Call» og vi kan legge dem ut i KFH-bladet/nettsiden. Vi, som dere, er forpliktet på taushetsplikt og vi tar hensyn til den som vil være anonym. Gi bare beskjed om hva du ønsker av ovennevnte alternativ.

Healthcare Sunday

Forbønnssøndag for helsetjenesten og helsepersonell
Oppgavene og utfordringene i helsetjenesten er store. Derfor anmoder Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) sammen med Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) om en egen forbønnssøndag for helsetjenesten og helsepersonell. Vanligvis brukes den søndagen som er nærmest 18 oktober pga at det er navnedagen til legen Lukas i Det Nye Testamente.
Helsepersonell har en viktig samfunnsmessig oppgave for mennesker fra vugge til grav. Daglig står de overfor etiske dilemmaer, lidelse og død.
Bønn er omsorg. Bønn løfter opp tjenesten. Vil DU og DIN MENIGHET være med å be?

Nedenfor er ett forslag til bønn som kan benyttes:

Kjære Gud,
Takk for at du hører bønn.
I dag ber vi spesielt for helsetjenesten i Norge. For alle dem som har beslutnings- og lederansvar på alle nivåer. La dem bli gode forvaltere av tilgjengelige ressurser, til gagn for alle som trenger helsehjelp og omsorg, fra livets begynnelse til livets slutt.
Vi ber for alle som arbeider i helsetjenesten i Norge, og for norsk helsepersonell i tjeneste utenlands.
Gi den enkelte visdom, kjærlighet, kraft, styrke, mot, og utholdenhet til å være til hjelp i møte med pasienter, pårørende, kolleger og andre.
Vi ber for alle som utdanner seg innen helsetjenesten, at de blir godt rustet til å møte utfordringene i praksis. Det innebærer møte med vanskelige etiske utfordringer, valgsituasjoner, lidelse og død. Herre, hjelp dem å bevare sitt hjerte, bevare sin integritet.

Vi ber for helsepersonell som er alene som kristen på arbeidsplassen.
Gi dem visdom og trygghet i tjenesten til å møte alle som har ett annet livssyn, og som kommer fra andre kulturer, med åpenhet og klokskap.
Gi helsepersonell innsikt og mot til å møte pasientens, fysiske, psykiske og åndelige behov.
Vi ber også for pasientene. Herre, kom du med helbredelse, med håp og med trøst.
Hør vår bønn i Jesu Kristi navn.

 

Silverline

Passer for deg som er pensjonist. Om håret ditt er blitt sølvgrått, har du fortsatt direktelinje til Vår Himmelske Far. Siden du ikke lenger er i aktivt arbeid, kan du bruke mer tid på denne linja.

Dine yngre kollegaer har bruk for din forbønn.
Det har også alle menneskene som er avhengige av hjelp fra vårt helsevesen.
På denne måten kan du være med og bety en forskjell!

Du kan sette av tid til forbønn i ditt personlige bønneliv og i grupper. Når du besøker våre helseinstitusjoner av ulike grunner, kan du be mens du vandrer gjennom bygningene og møter både ansatte og pasienter.

Ta kontakt med KFH om du ønsker å engasjere deg i dette.