Du finner oss i Oslo

 

 

 

 

 

 

Post og besøksadresse:

Kristen Forening for Helsepersonell
Hegdehaugsveien 5A
0352 Oslo

(Tlf: 22 69 44 51)  TLF: 48135573
E-post: kontakt@kfhelse.no  (gammel adresse: kfhelse@getmail.no)
Giro nr.: 7874 06 45845 Merk med navn og hva innbetalingen gjelder. 
VIPPS-bedrift: 73310 Skriv inn en melding til KFH med ditt navn og hva pengene er til.

 

 

KONTORET ER FOR TIDEN IKKE BETJENT

Medlemskap

Som medlem vil du være med å støtte et veldig viktig arbeid og få muligheten til å engasjere deg.

Medlemmer mottar medlemsbladet KFH-Kontakt 2 ganger i året/Nyhetsbrev 2 ganger i året.

Medlemmer får tilbud om å delta på kurs og arrangement.

Medlemmer kan få støtte og inspirasjon til starte bønnegruppe el.l for sin egen arbeidplass.

Medlemsavgiften er på kr. 350,- pr år for yrkesaktive  og pensjonister, og kr. 250,- pr år for studenter.

Gaver og medlemsavgift betales til kontonummer: 7874 06 45845
Merk med navn og hva innbetalingen gjelder. 

Eller VIPPS-bedrift: 73310  
Skriv inn en melding til KFH med ditt navn og hva pengene er til.

 

 

Har du spørsmål, vil du bli medlem eller bare gi en melding?

Skriv din melding her. Hugs å ta med viktig informasjon. For nye medlemmer trenger vi å vite ditt fødselsår, om du er student, ditt telefonnr, din e-postadresse og din postadresse.