Formål

KFH er en sammenslutning på evangelisk felles kristelig grunn. Kristne fra alle grupper innen helsesektoren kan bli medlemmer.

Foreningens formål er:
1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
a) å utdype det kristne fellesskap
b) å be for sine arbeidsplasser og helsesektoren
c) å tilby litteratur

2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.

3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters, klienters og brukeres åndelige behov.

Historie

KFH ble stiftet 1944 som Kristne Sykepleierskers Forening
Den 6 juli 1944 var 25 sykepleiere fra forskjellige sykepleierskoler i Oslo innbudt til møte på Røde Kors søsterhjem for å drøfte tanken om å stifte en forening for kristne sykepleiere. Drivkraften bak var at man måtte bli bevisstgjort på pasientenes åndelige behov, og at disse behovene måtte dekkes. Det var også viktig å danne en motvekt mot sekulariseringen som allerede på den tid hadde begynt i landets helsevesen. Det ble enstemmig vedtatt å stifte Kristne Sykepleierskers Forening med Ingrid Wyller som første leder. Motto var som i dag «Dere er verdens lys, dere er jordens salt». I 1972 ble foreningen utvidet til å omfatte alle yrkesgrupper innen helsesektoren. Den skiftet navn til Kristen Forening for Helsepersonell.

HCFI Healthcare Christian Fellowship International
Det begynte i 1936 i Syd-Afrika. Francis Grims far lå døende på sykehuset. Francis syntes hans far fikk god fysisk omsorg, men ingen så til hans åndelige behov. Francis Grim sin visjon var: "Det passerer flere mennesker gjennom syekhusets dører enn gjennom kirkens." Han begynte da å samle helsepersonell til bibelstudium og bønn. Slik startet HCF, som nå finnes i over 100 land omkring i verden. HCFI feiret i september 2011 sitt 75-årsjubileum i Manilla, Filippinene. Der deltok over 600 personer fra 87 land. HCFI er som en stor familie. Francis Grims kone, Erasmia Grim er fortsatt meget engasjert i arbeidet for HCFI, og deltok også på konferansen. Hun var også tilstede på «Global Prayer Summit» i Wales september 2015, selv om hun nå er over 90 år gammel. International koordinator for HCFI er nå Chris Steyn, og president er George Mc Donald.

Erasmia Grimm og Broder Andreas har vært to viktige og trofaste medarbeidere i HCFI over mange år. Her avbildet i All Nations Prayer Room i Sør-Afrika, 31. oktober 2015.

Givertjeneste

KFH ønsker å fremheve de kristne verdiene i norsk helsevesen. Dersom det også ligger på ditt hjerte, er du kanskje en av dem som skal gi noe av din givertjeneste inn i vårt arbeid, slik at vi har ressurser til å gjennomføre det vi ønsker. Vi er veldig takknemmlige om noen bestemmer seg for å gi fast til foreningen.

Kontonr: 7874 06 45845.

“Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning.
2. Kor. 9  6-8

“Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier Hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.
Malaki 3 10.