Ressurser

Bestillingsmateriell

 

Laminert kort med Fader Vår / Velsignelsen på nynorsk, bokmål og moderne norsk. Veiledende pris kr. 20 pr stk.

 

"Trygg når liver røyner på". Hefte med bobelvers og bønner. Veiledende pris  kr. 15 pr stk. 

Bestillingsskjema

 
1 Start 2 Fullføre

Leilighet - KFH-senteret

KFH eier en leilighet i Hegdehaugsveien, midt i Oslo sentrum. Her ligger KFH-kontoret, som også er møtested for styremøter, landsstyremøter, bønnemøter, sosialt samvær m.m. Et rom leies ut til langtidsleie

Anbefalt litteratur

Dahle, Sølvi & Torgauten, Tor Ivar. (2010). Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse:
Rettigheter og tilrettelegging.
Universitetsforlaget.
Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger kan ivareta retten til tros- og livssynsutøvelse.

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn.
Veiledningshefte utgitt av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Kirkerådet for den norske kirke i samarbeid med Helsedirektoratet, Divisjon primærhelsetjenester. November 2013.
Kan lastes ned fra nettstedet: www.deltakelse.no

Schmidt, H. (2009). Har du tid til det, da?: om åndelig omsorg i sykepleien. Folio Forlag
Revidert utgave: (2014). Fagbokforlaget.
Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger.

Fil oppdatert kvalitetsprosedyre februrar 2014 (1).docx Denne linken viser hvordan de på en arbeidsplass har tatt grep for å sikre at personer som mottar pleie-og omsorgstjenester, blir møtt helhetlig og med respekt, også på det åndelige plan.

Vedlagt ligger et sammendrag av Kristina berg Torskenes sin doktorgrad "Den åndelige dimensjonen i sykepleien."på norsk  for den som er interessert.
Fil Sammendrag av Kristina Berg Torskenæs sin doktorgrad, norsk.docx
Selve avhandlingen er på engelsk. Den kan bli kjøpt gjennom å kontakte KFH via nettsiden eller på e-mail.