Saline Prosess

Kurstilbud for deg som ønsker å formidle Jesu kjærlighet med respekt og varsomhet på din arbeidsplass. Saline Prosess utruster oss til å være Jesu hender inn i dagens helsevesen. Som kristne er vi verdens lys og jordens salt.

Saline betyr saltoppløsning. Som helsepersonell vet vi at det er 0,9% saltkonsentrasjon som passer for kroppen vår. Vi vet at det er dødelig å tilføre 5 % salt til blodårene. På samme måte er det også viktig at våre pasienter får tilført passelig dose med åndelig føde, ikke for lite og ikke for mye. Kurset kan forløse prosesser for helsearbeideren, så han/hun får vokse i utrustning til å formidle Jesu kjærlighet.

KFH kan tilby et 6 timers salinekurs. Vi kan også gi en «smakebit» av kurset på 1/2-1 time, for eksempel på en kveldssamling.
Kurset passer for kristne helsearbeidere. Man kan f.eks samle kristne fra ulike sammenhenger og holde kurset i et kristent lokale.

Saline Prosess er utviklet av «International Health Services» og blir holdt over hele verden. Ta kontakt med KFH om dere vil vite mer/ ønsker å arrangere kurs eller invitere til en kveldssamling.

For planlagte Salinekurs, se under.

 

Kurs

KURS I SALINEPROSESS BLE ARRANGERT PÅ VOSS.

FREDAG  17 NOVEMBER KL 18.00-21.30 og LØRDAG 18 NOVEMBER KL  09.00-15.30

UNDERVISERE:

Alet Uittenbogaard fra Nederland. Hun er utdannet fysiokjemiker, men har i mange år hatt en misjonstjeneste inn mot de østeuropeiske og muslimske land  for å inspirere og oppmuntre kristne helsearbeidere. De siste årene har hun reist rundt i mange land og undervist i Saline Prosess. Hun er nå leder for Saline Prosess i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KFH er del av.

Anne Marit Dugstad, sykepleier fra Norge. Hun er leder i KFH og Salinekoordinator for Norden. Hun er opplært i Saline Prosess av Alet, og har vært med og undervist på noen kurs i Norden.


7 personer deltok på kurset, inkludert 2 stk som kom fra Bergen. Enda en gang fikk vi bekreftet hvor viktige og tjenlige prinsippene og verktøyene i Saline Prosess er for den som ønsker å være et vitne for Jesus på sin arbeidsplass. Herren ønsker å vise oss at vi går i Hans ferdiglagde gjerninger. Vi skal aldri skal presse oss på andre mennesker. Vi skal vise respekt, plante trosflagg og troshistorier, stille spørsmål og be for våre kollegaer og pasienter, osv,osv.......

Ønsker du å være med på et kurs, ta kontakt, eller følg med på nettsiden. Vi legger ut informasjon så snart vi  er klare for neste kurs.....
Kontakt: Anne Marit Dugstad: tlf 48135573/e-mail: annema.dugstad@gmail.com

Påmelding til arrangement

Skriv din melding her. Ta med nødvendig informasjon, som hvilket arrangement du melder deg på, hvilke dager du deltar på og ellers annen viktig informasjon.