Saline Prosess

Kurstilbud for deg som ønsker å formidle Jesu kjærlighet med respekt og varsomhet på din arbeidsplass. Saline Prosess utruster oss til å være Jesu hender inn i dagens helsevesen. Som kristne er vi verdens lys og jordens salt.

Saline betyr saltoppløsning. Som helsepersonell vet vi at det er 0,9% saltkonsentrasjon som passer for kroppen vår. Vi vet at det er dødelig å tilføre 5 % salt til blodårene. På samme måte er det også viktig at våre pasienter får tilført passelig dose med åndelig føde, ikke for lite og ikke for mye. Kurset kan forløse prosesser for helsearbeideren, så han/hun får vokse i utrustning til å formidle Jesu kjærlighet.

KFH kan tilby 6-10 timers salinekurs. Vi kan også gi en «smakebit» av kurset på 1/2-1 time, for eksempel på en kveldssamling.
Kurset passer for kristne helsearbeidere. Man kan f.eks samle kristne fra ulike sammenhenger og holde kurset i et kristent lokale.

Saline Prosess er utviklet av «International Health Services» og blir holdt over hele verden. Ta kontakt med KFH om dere vil vite mer/ ønsker å arrangere kurs eller invitere til en kveldssamling.

For planlagte Salinekurs, se under.

Kurs

KURS I SALINE PROSESS i ÅLESUND.
FREDAG 28 SEPTEMBER KL 18.00-21.00 og LØRDAG 29 SEPTEMBER 
KL 09.00-15.00

Sted: Ålesund Vineyard, Kanalveien 9, 6010 Ålesund
Pris: kr 650,- (inkluderer kursmappe, kveldsmat fredag og lunsj lørdag )
   Betales inn på kontonr: 7874 06 45845/VIPPS 73310  Merk med ditt navn og "Saline".
Påmelding: Bruk skjema under. Husk å gi beskjed om du har matallergier.
Påmeldigsfrist: Utsatt fra 10 til 26 september

Overnatting: Foreslår Thon Hotell Baronen rett ved siden av, eller ta kontakt med
 Annette Rust: tlf 95149345/e-mail: annette.rust@mimer.no
Anne Marit Dugstad: tlf 48135573/e-mail: kfhelse@getmail.no
 
PDF icon Flyer_web_2.pdf
 

UNDERVISERE:

Alet Uittenbogaard fra Nederland. Hun er utdannet fysiokjemiker, men har i mange år hatt en misjonstjeneste inn mot de østeuropeiske og muslimske land  for å inspirere og oppmuntre kristne helsearbeidere. De siste årene har hun reist rundt i mange land og undervist i Saline Prosess. Hun er nå leder for Saline Prosess i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KFH er del av.
Alet underviser på engelsk. Kursmappen er på norsk.

Anne Marit Dugstad, sykepleier fra Norge. Hun er leder i KFH og Salinekoordinator for Norden. Hun er opplært i Saline Prosess av Alet, og har vært med og undervist på noen kurs i Norden.

 

Påmelding til arrangement

 
1 Start 2 Fullført
Skriv din melding her. Ta med nødvendig informasjon, som hvilket arrangement du melder deg på, hvilke dager du deltar på og ellers annen viktig informasjon.