Saline Prosess

Kurstilbud for deg som ønsker å formidle Jesu kjærlighet med respekt og varsomhet på din arbeidsplass. Saline Prosess utruster oss til å være Jesu hender inn i dagens helsevesen. Som kristne er vi verdens lys og jordens salt.

Saline betyr saltoppløsning. Som helsepersonell vet vi at det er 0,9% saltkonsentrasjon som passer for kroppen vår. Vi vet at det er dødelig å tilføre 5 % salt til blodårene. På samme måte er det også viktig at våre pasienter får tilført passelig dose med åndelig føde, ikke for lite og ikke for mye. Kurset kan forløse prosesser for helsearbeideren, så han/hun får vokse i utrustning til å formidle Jesu kjærlighet.

KFH kan tilby 6-10 timers salinekurs. Vi kan også gi en «smakebit» av kurset på 1/2-1 time, for eksempel på en kveldssamling.
Kurset passer for kristne helsearbeidere. Man kan f.eks samle kristne fra ulike sammenhenger og holde kurset i et kristent lokale.

Saline Prosess er utviklet av «International Health Services» og blir holdt over hele verden. Ta kontakt med KFH om dere vil vite mer/ ønsker å arrangere kurs eller invitere til en kveldssamling.

For planlagte Salinekurs, se under.

Kurs

KURS I SALINE PROSESS i ÅLESUND.
FREDAG 28 SEPTEMBER KL 18.00-21.00 og LØRDAG 29 SEPTEMBER 
KL 09.00-15.00

Kurs nr 3 i Norge er nå gjennomført med 9 kursdeltakere fredag kveld og 7 lørdag.
Evalueringene viser gode tilbakemeldinger på at Salinekonseptet er interessant og lærerikt. 

Dette gir grunnlag for å jobbe videre med Saline Prosess i Norge.
Vi har allerede tanker og planer om neste kurs.

Opplysninger kommer etterhvert!

UNDERVISERE:        

Alet Uittenbogaard fra Nederland Hun er utdannet fysiokjemiker, men har i mange år hatt en misjonstjeneste inn mot de østeuropeiske og muslimske land  for å inspirere og oppmuntre kristne helsearbeidere. De siste årene har hun reist rundt i mange land og undervist i Saline Prosess. Hun er nå leder for Saline Prosess i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KFH er del av. Alet underviser på engelsk. Kursmappen er på norsk.

 Anne Marit Dugstad, sykepleier fra Norge. Hun er leder i KFH og Salinekoordinator for Norden. Hun er opplært i Saline Prosess av Alet, og har vært med og undervist på noen kurs i Norden.

Saline Prosess – Kort telefonintervju
For noen dager siden hadde jeg en liten telefonsamtale med Marit,
en av de 9 deltakerne på kurset i Saline Prosess i Ålesund 28-29 september 2019.
Marit fikk følgende spørsmål:
«Hva er det viktigste som sitter igjen i dag nesten 2 måneder etter kurset?»
Marit:
«For det første er det vektleggingen kursleder la på det å være sensitiv overfor andre.

Det er viktig å være undrende og undersøkende i hvor den andre er, og møte han der.»
«For det andre erkjennelsen av at mennesket består av 4 dimensjoner: fysisk, psykisk, sosial og åndelig. Det er forskningsbasert belegg for at vi også skal ta på alvor den åndelige dimensjonen. Det er dermed lov å ta signalene pasienten viser på det åndelige plan, på alvor.»
«For det tredje er illustrasjonen om at noen skal pløye, noen så og noen høste god. Illustrasjonen viser at mesteparten av tiden bruker vi på å pløye og så.»

«Det er også fint å ha kursheftet å lese i ved behov.»

Her er noen stikkord fra kurset, som bekrefter Marit sine svar:
De fleste pasienter er åpne for å samtale om åndelige spørsmål når vi gjør det:
Med deres tillatelse, med varsomhet og med respekt.

Tips i en samtaleprosess:
Still spørsmål. Spør om lov å få snakke videre.
Vær sensitiv overfor den som hører på deg
Reguler «doseringen».
Gå fram i Guds tempo.

Forskning:

Av 344 studier, publisert fra 2000 til 2010, viste et overveldende flertall at religion (el. åndelighet) hjelper oss å takle:
Sykdom og smerte. Stress, naturkatastrofer ogterrorhandlinger.
Diabetes, kreft, HIV/AIDS, hjerte- og nyresykdommer.
Psykiske lidelser og spørsmål ved livets slutt.

Trekanten: Pløye-så-høste

høste


 

pløye

 

Jesus sier i Joh. 4, 37-38 : «For her er dette ordet sant: En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet for. Andre har arbeidet og dere har gått inn i arbeidet deres.»

Paulus sier i 1. Kor. 3, 6 : «Jeg plantet, Apollos vatnet, men Gud ga vekst.»

Påmelding til arrangement

 
1 Start 2 Fullført
Skriv din melding her. Ta med nødvendig informasjon, som hvilket arrangement du melder deg på, hvilke dager du deltar på og ellers annen viktig informasjon.